Felix Hoek

  • Let's meet each other

Als Businesscoach is mijn passie het ontwikkelen van de talenten van mensen en het implementeren van een innovatieve verbeter strategieën die bijdragen aan het realiseren van de bedrijfs-doelstellingen. Ik heb mij gespecialiseerd in pragmatische oplossingen die de  samenwerking, bedrijfsvoering en klanttevredenheid verbeteren.

 

Ik ben een vertrouwde sparringpartner voor het Management, Teamleiders en medewerkers om te adviseren over alle organisatie vraagstukken, waarbij naast het proces en de inhoud, effectieve gedragsverandering een prominente plaats inneemt. Mijn integrale bedrijfskundige aanpak is er op gericht om dat wat complex is simpel te maken zodat iedereen het begrijpt.

 

Ik beschik over een proactieve persoonlijkheid met een positieve kijk op het leven. Verder sta ik altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden, gebaseerd op het streven om door elkaar beter te worden en samen een optimaal resultaat te behalen. Als intermediair tussen mensen en de organisatie, handel ik vanuit een verbindende rol naar een juiste balans tussen de belangen van alle betrokken partijen. Ik voel mij zowel  thuis op managementniveau als op de werkvloer en maak makkelijk contact met mensen waardoor ik het draagvlak voor veranderingen  op een goede wijze binnen een organisatie kan positioneren.

 

Ik zie uit naar een verdere kennismaking om samen te bespreken op welke wijze mijn expertise van toegevoegde waarde kan zijn bij het creëren van een inspirerende werkomgeving waar mensen met plezier hun werk doen.

[testimonials count='5' width='100%' orderby='date' order='asc' show_title='1' theme='light_style' use_excerpt='1']