HOEK HRM BUSINESSCOACH

  • The world is changing fast, How about your business?snel veranderende omgeving. HoekHRM Business coach

VISIE:

Door elkaar samen beter worden.

MISSIE

Het aangaan van partnerships gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederzijds voordeel om gezamenlijk een optimaal resultaat te realiseren

HoekHRM Business coach

mijn passie is het ontwikkelen van mensen en organisaties. Deze komen samen in het ontwikkelen en implementeren van innovatieve veranderingen om door slimmer te werken klaar te zijn voor de toekomst. uitgangspunt is een goede balans tussen het exploiteren van het huidige bedrijfsmodel door het verbeteren van de efficiency enerzijds en het exploreren van nieuwe waardeproposities anderzijds. een heldere en duidelijk visie die iedereen begrijpt over het doel en bestaansrecht van de onderneming is de basis van een succesvol bedrijfsmodel. de missie geeft aan op welke unieke wijze middelen, competenties en acties samenkomen om de visie te realiseren. de ambitie maakt duidelijk wat de doelen zijn om waarde te creeren voor alle belanghebbenden.